Titular notícies
Nombre de resultats 25 per a i

25/08/2016 - El ataque a la educación pública en España

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 25 de agosto de 2016.

Este artículo es una crítica muy fuerte de los recortes de gasto público educativo que han estado ocurriendo en España y que están polarizando, por clase social, el sistema escolar, de una manera muy marcada. Subrayo también que esta situación se debe al enorme poder de los grupos más pudientes de la sociedad y de instituciones como la Iglesia Católica, que ejercen una excesiva influencia sobre las instituciones del Estado.


22/08/2016 - Por qué las derechas continúan gobernando

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 22 de agosto de 2016.

Este artículo denuncia la movilización de los poderes económicos y financieros de España (a través de los medios de información que dominan) para crear la sensación de inevitabilidad del gobierno Rajoy en alianza con el partido de Ciudadanos. El artículo analiza las consecuencias que tal gobierno tendría para la economía, así como para la democracia y para los valores que deberían basar la sociedad española, siendo sus políticas continuistas en cada uno de estos apartados. Por último, el artículo también señala que esta avalancha ideológica también incluye el silencio de otra alternativa que sí podría originar un cambio en cada una de las esferas.


18/08/2016 - Sí que hay alternativas al determinismo económico y/o tecnológico

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 18 de agosto de 2016.

Este artículo es una crítica a un pensamiento que se está extendiendo, no solo entre las derechas neoliberales sino también entre amplios sectores de las izquierdas, de que las políticas que se están aplicando, y que están dañando el bienestar y la calidad de vida de las clases populares, son las únicas posibles, siendo éstas atribuibles a la globalización de la actividad económica y/o a la revolución tecnológica/digital. El artículo también indica que estas políticas neoliberales son consecuencia de intervenciones políticas que responden a intereses específicos de aquellos establishments que están controlando tanto los Estados-nación como las instituciones supranacionales.


16/08/2016 - We need more than tried and failed trickle down economics

El Profesor Navarro recomienda el visionado de este vídeo.

Para ver el vídeo tienen que acceder a este enlace.


15/08/2016 - Un vehículo que te hará sonreír

Pasear es una buena manera de pasar el tiempo. A casi todo el mundo le gusta pasear. De hecho, muchas personas lo utilizan como una vía para relajarse, para dejar ir el estrés del día alcanzado en el trabajo. Sin embargo, ese paseo puede ser mucho mejor si se acompaña de Patinetes electricos, unos vehículos divertidos, pero también muy útiles.

Los patinetes eléctricos son como patinetes normales, pero la diferencia está, como su nombre lo indica, en el hecho de que tienen incorporado un motor eléctrico. Este dispositivo representa muchas ventajas. En primer lugar te ahorrarás dinero en combustible. Estos motores eléctrico tienen baterías recargables, por tanto, cuando la batería se acaba solo tienes que recargarla mediante un toma de corriente, y listo, puedes seguir tu camino algunas pocas horas después. También un motor eléctrico evita que contamines el medioambiente con gases dañinos, así que contribuyes al cuidado y … Leer mas


11/08/2016 - Lo que los medios de información no dicen sobre las elecciones en EEUU

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 11 de agosto de 2016.

Este artículo describe la situación política de Estados Unidos, analizando el contexto económico y social que explica la situación única y excepcional en la que vive aquel país. El artículo también hace una crítica de la pobre cobertura de la realidad estadounidense por parte de los grandes medios de información españoles.


08/08/2016 - Inuit i Saami, els pobles àrtics que ens cuiden el nord de l'horitzó

Les altres geografies habiten els mars del Sud… i també les aurores boreals. Més enllà del nord polític i poètic -“on diuen que la gent és neta/ i noble, culta, rica, lliure/ desvetllada i feliç”- hi ha un Nord perifèric i invisible. A l’altra banda del benestar i dels versos, viuen els pobles àrtics. Vides senzilles, en condicions complicades. Són l’extrem septentrional de la nostra pròpia existència, allà on el sol il.lumina les nits. Són gent arrelada a mapes blancs i històries de fred. Pobles que han preservat llengües i cultures mil.lenàries, i que demanen avui amb discreció ancestral un lloc just a la cartografia del futur. El canvi climàtic els amenaça l’hàbitat. I es despleguen pressions per fer de l’Àrtic, també, un valor de canvi econòmic; un espai de negoci per part d’estats i mercats, contra la lògica del comú, un cop culminat l’escalfament i el desglaç. Encara hi som a temps. A temps de protegir el clima; de respectar i (re)conèixer els pobles que ens cuiden el nord de l’horitzó.

Són 4 milions d’habitants. Viuen per sobre del cercle polar àrtic, en tres continents i nou països: a Islàndia, Illes Fèroe, Noruega, Suècia i Finlàndia (Europa); a Rússia (entre Europa i Àsia); i a Alaska, Canadà i Grenlàndia (Nord-Amèrica). El 10% de la població àrtica la configuren els pobles autòctons, amb una distribució geogràfica desigual: són àmplia majòria a Grenlàndia, i la meitat al Canadà àrtic; minories significatives a Alaska i a la resta de terres àrtiques euroasiàtiques; i sense presència  a Islàndia i les Fèroe. Es tracta de territoris de molt baixa densitat, amb ciutats poc poblades que fan de baula d’una xarxa de petites comunitats. L’eix vertebrador urbà de l’Àrtic el conformen, d’oest a est, les ciutats d’Anchorage (Alaska), Iqaluit (Canadà), Nuuk (Grenlàndia), Reykjavick (Islàndia), Tórshavn (Fèroe), Tromso (Noruega), Kiruna (Suècia), Rovaniemi (Finlàndia) i Múrmansk (Rússia). Totes elles en una franja entre 7.000 i 120.000 habitants, amb l’excepció de les dues ciutats que tanquen l’eix, a cada extrem: Anchorage i Múrmansk, amb 300.000 hab. cadascuna.


Els pobles autòctons de l’àrtic configuren un mosaic heterogeni, d’uns 40 grups ètnics. A Rússia la pluralitat és molt elevada, destacant el poble Nenets, format per unes 40.000 persones. A la resta de l’àrtic trobem, principalment, dos grans grups: els pobles Inuit i Saami. Els Inuit viuen a nordamerica; els Saami a Europa. El poble Inuit habita a Alaska, Nunavut i Grenlàndia. Són tres territoris autònoms: Alaska és un Estat dels EE.UU, on els inuit són minoria; Nunavut (2milions km2 i 32.000 hab) és el territori autònom dels inuit del Canadà, constituït el 1999 després de més de 10 anys de lluites polítiques i culturals; Grenlàndia (2,1milions km2 i 57.000 hab) és des de 1979 una nació autònoma de l’estat danès, amb poder polític molt rellevant des del 2008, quan el 75% de la ciutadania va recolzar en referèndum un autogovern ampliat que obre la porta a la independència. Els idiomes inuit articulen un sistema lingüístic format per quatre grans variants: la yupik és parlada a Alaska –en un context de predomini de l’anglès- per unes 11.000 persones; mentre que les tres modalitats d’Inuktitut són majoritàries a Nunavut (25.000 parlants, 70% de la població) i Grenlàndia (50.000 parlants, 88% dels habitants), on la llengua pròpia és oficial i vehicular a l’escola. El poble Saami habita les terres central-nòrdiques d’Escandinàvia i Finlàndia, i la península de Kola. Són 82.000 persones (50.000 a Noruega; 20.000 a Suècia; 10.000 a Finlàndia i 2.000 a Rússia). La llengua saami configura una cadena de 10 variants amb uns 25.000 parlants, la majoria (15.000) a les regions septentrionals de Noruega (Tromso, Vadso) i Suècia (Kiruna). Entre 1989 i 1996 els pobles saami va anar creant, en el marc de cada estat, els seus propis parlaments (consultius, no legislatius) i el 1997 van constituir l’Assemblea Saami. El 6 de febrer celebren el dia nacional.        


Vitalitat humana i cultural de les nacions inuit i saami. Economies i quotidianitats on es combinen activitats avançades i tradicionals. Espais d’autogovern limitats, però impensables fa només algunes dècades. Lluites i intents d’atrapar la felicitat. Elements per l’esperança. Amb una amenaça, tanmateix, desoladora: com a conseqüència del canvi climàtic, els pobles àrtics poden veure alterat el seu hàbitat –de forma exògena i imposada- substancialment. En concret, l’increment de les temperatures mitjanes provoca el desglaç accelerat i –a diferència d’altres regions del planeta- tot un conjunt de canvis ecosistèmics estructurals. L’escalfament global, degut a l’ús d’energies fòssils, és geogràficament desigual: a l’àrtic multiplica per dos el que es dóna a latituds menys extremes. Els efectes impressionen: l’extensió de gel el 2015 era un 29,1% menor que la mitjana 1980-2010; una part creixent del permagel de la tundra esdevé aigua líquida.


Sí, el canvi àrtic retroalimenta l’escalfament del planeta, però té sobretot impactes intensos sobre la gent que l’habita, en dos vessants. D’una banda, la desestabilització climàtica altera les activitats i relacions socioeconòmiques pròpies de les formes de vida dels pobles inuit i saami. D’altra banda, el desglaç obre la perspectiva a noves explotacions de recursos i a noves rutes comercials. Al fil d’aquest nou horitzó, els estats nòrdics –amb Rússia i EEUU alcapdavant- han intensificat les seves reivindicacions territorials. L’objectiu sembla clar: repartir-se i mercantilitzar l’àrtic. Obtenir beneficis econòmics (empresarial/estatals) a costa de la sostenibilitat ecològica de l’àrtic, i a costa de la sostenibilitat sociocultural dels pobles que el cuiden. Això és un carreró sense sortida. L’àrtic és la clau de volta de la casa-terra. Des de l’empoderament de la seva gent, des d’espais supranacionals de governança democràtica –més enllà i diferents del que avui és el Consell Àrtic (www.arctic-council.org)- i des de la consciència global, caldrà guanyar el futur al canvi climàtic i a la mercantilització dels seus efectes.


Els pobles inuit i saami atresoren centenars de mots per referir-se a la neu; cadascuna d’aquestes paraules guarda la clau del futur de totes nosaltres. El futur del planeta depèn de que, demà, una nena inuit pugui seguir dient qanik o aput; de que un nen saami pugui seguir pronunciant muotha o jassa, tot mirant la neu amb el somriure als ulls, sense cap amenaça. Un mapa de paraules amb tots els colors del blanc; una geografia de somriures emmig d’una tempesta de futur. És així de senzill, així de quotidià… així de revolucionari.   
08/08/2016 - ¿Está el Estado del Bienestar muerto? Crítica a Yanis Varoufakis

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 8 de agosto de 2016.

Este artículo es un crítica de la postura de Yanis Varoufakis, que está promoviendo la Renta Básica Universal (RBU) argumentando que las políticas redistributivas del Estado, a través de las transferencias y las políticas públicas del Estado del Bienestar, no son ya sostenibles debido a la masiva reducción de los puestos de trabajo y, por tanto, de los cotizantes a la Seguridad Social. El artículo señala que, en contra de lo que sostiene Varoufakis, tales políticas, que históricamente habían caracterizado a la socialdemocracia, continúan siendo posibles, siendo más eficaces en la reducción de la pobreza y en la reducción de las desigualdades que su RBU. Es más, el artículo sostiene que la pérdida de apoyo de la socialdemocracia se debe precisamente al abandono por parte de los partidos de esta sensibilidad de estas políticas redistributivas, habiéndose convertido en partidos de sensibilidad liberal.


04/08/2016 - ¿Cómo puede ser que Rajoy continúe siendo presidente de España?

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 4 de agosto de 2016.

Este artículo intenta explicar por qué todavía hoy Mariano Rajoy y el Partido Popular tienen muchas posibilidades de continuar gobernando España. El artículo analiza las alternativas que tanto en 2015 como ahora en 2016 existirían para evitar que ello ocurriera, señalando que es el aparato del PSOE, así como las figuras históricas de este partido, los que son responsables de que Mariano Rajoy siga teniendo esas posibilidades. ​


01/08/2016 - Marx llevaba bastante razón

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 1 de agosto de 2016.

Este artículo indica que sin los conceptos que Karl Marx introdujo es imposible entender la crisis actual.


29/07/2016 - Contar la historia forma parte de la lucha por la hegemonía

La conmemoración del 80 aniversario de la fundación del PSUC convida a opinar sobre algo muy presente en la política catalana: la reinterpretación, cuando no la manipulación, de la memoria histórica, especialmente la referida a la Guerra Civil y la lucha antifranquista. Los protagonistas de tal intento, distintos actores del llamado “procés”. Lo último leído, un tuit del eurodiputado de Convergencia afirmando que la Guerra Civil fue, y es, una guerra contra Catalunya. Ya hemos vivido experiencias similares, como fue, durante la Transición, la revisión del origen franquista de la restauración monárquica y el papel jugado por el rey Juan Carlos: si hacemos caso a los exégetas del momento, el rey fue el restaurador de las libertades en España y adalid de la resistencia antifranquista, tarea para la que contó con la ayuda de su papá, Don Juan. Los demás, solo pasábamos por allí…

Con el título de este artículo no descubro nada nuevo. Todo proyecto político necesita tener sus raíces y encontrar en el pasado las justificaciones necesarias que den sentido al presente. Esta necesidad también la tiene el independentismo catalán. No es objeto de este escrito el analizar por qué el independentismo goza de tan amplio apoyo popular en Catalunya, pero sí opinar desde el punto de vista de un miembro del PSUC sobre la memoria histórica reciente. Con este escrito quiero salir al paso de determinadas lecturas de la historia y reivindicar el legado del PSUC.

Los intentos de manipulación van de lo más vulgar a lo más sutil. Cuando se dice que la Guerra Civil fue una guerra de España contra Catalunya, se mete en el mismo saco a los golpistas franquistas y a la legitimidad republicana. Se intenta hacer desaparecer el positivo imaginario que existe con la II República, también en Catalunya. Se oculta que la sublevación fascista fue un golpe liberticida contra la República y todo lo que ella representaba, entre otras cosas el Estatut de Núria, que dotó a Catalunya de su primer autogobierno. El argumento de fondo utilizado es que de España no puede venir nada bueno, y puestos a ello se reniega del momento histórico, la República y especialmente el triunfo del Frente Popular de 1936, en el que por primera vez las clases populares se empoderaron. A algunos amigos de la estelada les sobra la tricolor.

Otro mecanismo es visibilizar u ocultar hechos y personas. Solo hay que ir al callejero de las ciudades y pueblos. Me parece bien que se ponga el nombre a una calle o plaza de cualquier víctima del franquismo; lo único que reivindico es que personalidades como Joan Comorera o los hermanos Miret, Conrad y Josep, éste conseller de la Generalitat republicana y asesinado por los nazis, tengan también su espacio en nuestros pueblos y ciudades, por ejemplo al mismo nivel que el de Carrasco i Formiguera, dirigente de Unió fusilado por Franco. Podría citar cientos de mujeres y hombres del PSUC que se merecen tal reconocimiento.

El independentismo catalán cuenta con sus razones de ser y sus apoyos, pero tiene un vacío histórico que no van a llenar ni revisando ni manipulando la historia. Sus únicas referencias podrían ser Estat Català o el Front Nacional de Catalunya, organizaciones irrelevantes en la lucha contra Franco y, en el caso del primero, con periodos muy oscuros en su trayectoria. Los dos grandes partidos independentistas actuales –ERC y CDC/PDC– se definen como tales en épocas recientes. ERC, que participó hasta con seis ministros diferentes en los gobiernos de la II República, entre ellos Lluís Companys, se declara independentista en 1989, cincuenta y ocho años después de su fundación. Por lo que atañe a Convergencia, hace pocas semanas, más de cuarenta años después de ser creada.

Para algunos debe ser duro aceptarlo, pero el independentismo no participó en la lucha contra la dictadura, por el simple hecho de que no estaba. Solo en el tardofranquismo aparecieron algunos grupos, como el PSAN (1969); antes, nada de nada. El principal actor de la lucha contra la dictadura en Catalunya fue el PSUC, que no era un partido independentista y sí federalista y defensor del derecho de autodeterminación. La lucha por la recuperación de las libertades políticas y nacionales, la lucha por la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en la larga noche del franquismo, la lideró el PSUC. Y suyo fue el trabajo pedagógico con las grandes oleadas de inmigrantes procedentes de otras partes del Estado para construir aquello de “Catalunya, un sol poble”.

Estamos empeñados en hacer cumplir la Ley de la memoria histórica y que se retire de nuestras plazas y calles cualquier referencia a los verdugos franquistas. Deberíamos tener similar empeño en sustituir el nombre de los verdugos por el de sus víctimas.29/07/2016 - La metamorfosi de CDC a PDC

PATO1Semblava que es volia passar pàgina de Convergència i enterrar tot el dolent de l’herència. A primera vista va semblar que el grup dirigent l’únic que volia era canviar la «c» de convergència per la «p» de partit i deixar-ho tot igual «DC». Però resulta que els militants de base es van revoltar, talment com si hi hagués un 15-M convergent. Sort en tenen que Felip Puig ja no és conseller; si no hagués irromput al congrés i hagués atonyinat tots els revolucionaris.

El casos Pujol, 3% i Palau són elements prou potents com per provocar un gran canvi, ara bé crec que hi ha més qüestions a debat. Han quedat apaivagats altres elements tant o més importants. El més significatiu al meu parer és que el votant del PDC no estava gens d’acord en la deriva neoliberal expressada en les polítiques econòmiques del seu partit. L’home de les americanes «horteres» no pot ser mai el referent econòmic d’un partit sensat que generi confiança en la gent. Aquesta deriva la va expressar clarament Artur Mas en el famós discurs al Palau de Congressos de 2007, posant com a model Irlanda! Aquestes idees estaven expressades amb tota la seva cruesa i brutalitat per David Madí al llibre Democràcia a sang freda. La majoria de votants de CDC, ara PDC, s’han espantat per la deriva de dretes i per personatges com Boi Ruiz. Quan han fet una enquesta i han preguntat als militants, aquests s’han declarat fonamentalment per la socialdemocràcia. Els dirigents havien perdut el pols de la seva gent.

L’altra cosa que ha passat és que CDC no ha volgut fer un balanç real del que passava i no volien que les urnes parlessin, s’haurien mirat al mirall molt abans. D’aquí l’invent del Junts pel Sí arrencat amb sang i fetge a ERC sense pensar que millor fer les coses a bones. A més, pel camí han perdut uns mesos preciosos per a la reflexió. I un cop es posen a pensar en un congrés obert, què ha passat? Doncs que els militants es declaren republicans i independentistes. Ostres! S’han adonat tard que de partit independentista i republicà ja n’hi ha un: ERC. La sopa d’all ja està inventada. A més, tot i que encara Homs vulgui fer passar per imbècils els seus votants fent el joc al PP al Congrés de Diputats a Madrid -una cosa absolutament increïble- el cert és que encara els falta per assabentar-se que ara seran tan subversius com els comuns o ERC. No es pot ser indepe i tenir el suport dels poders fàctics catalans i/o espanyols.

Ser independentista i republicà és a Espanya una cosa molt i molt radical. De fet, no sé si és compatible ser de centre i voler fer una revolució. Ho trobo molt difícil, el temps ho dirà.28/07/2016 - ¿Existe la clase trabajadora?

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 28 de julio de 2016.

Este artículo enfatiza le enorme importancia que continúa teniendo el concepto de clase trabajadora, tanto su existencia como su utilización, para entender la realidad del capitalismo desarrollado. También se hace una crítica del pensamiento y la cultura dominantes que han diluido, cuando no eliminado, cualquier referencia a la existencia de clases sociales y los posibles conflictos que existen entre ellas. El artículo señala, a su vez, que los fenómenos políticos más importantes que están ocurriendo tanto en EEUU como en Europa tienen que ver con la aparición de la clase trabajadora como principal actor de los movimientos sociales y políticos que cuestionan el orden capitalista.


27/07/2016 - Res no habilita una majoria parlamentària a situar-se fora de la legalitat

Miquel Iceta: “Res no habilita una majoria parlamentària a situar-se fora de la legalitat”

Miquel Iceta adverteix que la votació les conclusions de la comissió d’estudi sobre el procés constituent promou l’enfrontament directe de les institucions de la Generalitat amb el Tribunal Constitucional

El president del Grup Parlamentari Socialista, Miquel Iceta, ha assegurat avui que “res no habilita una majoria parlamentària per situar-se fora de la legalitat”, en referència a la intenció dels grups parlamentaris de Junts pel Sí i la CUP de sotmetre a votació les conclusions de la comissió d’estudi sobre el procés constituent en el ple. Durant la sessió de control al president, Miquel Iceta ha preguntat al president Puigdemont si troba adequat promoure un enfrontament directe de les institucions de la Generalitat amb el Tribunal Constitucional i ha assegurat que “res no habilita una majoria parlamentària a situar-se fora de la legalitat”.

“Les institucions catalanes ho són del conjunt de la ciutadania i cap majoria política té dret a posar en risc unes institucions que ho són de tots els catalans”, ha destacat el líder dels socialistes catalans, que ha reiterat el rebuig del grup a qualsevol iniciativa de caràcter unilateral o il·legal.“Vàrem ser els catalans els que decidirem que una reforma de l’Estatut requeria del suport de 2/3 de la Cambra. Semblaria, doncs, que és més fàcil derogar l’Estatut que reformar-lo. Com és possible que per majoria inferior als 2/3 es decideixi canviar l’actual Parlament per una Assemblea constituent? Com és possible afirmar que a partir d’un determinat moment desapareix la divisió de poders i les decisions del Parlament i de l’Assemblea constituent ja no han de sotmetre’s a cap mena de control, suspensió o impugnació per part de cap altre poder, jutjat o tribunal?”, s’ha preguntat.

“Ningú no està ni ha d’estar per sobre de la llei en un Estat de dret”, ha subratllat Miquel Iceta, per qui “l’aprovació d’aquestes conclusions no produeix cap altre efecte concret que no sigui l’enfrontament amb el Tribunal Constitucional”. “Senyor president, no s’havia compromès vostè davant la Cambra a no posar mai les institucions catalanes fora de la llei? No ho acabarem fent avui?”, ha conclòs.

Aquí pots accedir a la intervenció del president del Grup Parlamentari, Miquel Iceta, en el debat posterior sobre les conclusions de la comissió d’estudi del procés constituent.


26/07/2016 - ¿Es el crecimiento del desempleo y de la precariedad consecuencia de la revolución digital?

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 26 de julio de 2016.

Este artículo expande la tesis, expuesta en un artículo anterior, de que las causas mayores del aumento del desempleo y de la precariedad tienen mucho más que ver con la aplicación de las políticas neoliberales que se han estado imponiendo a los países de la Eurozona (y muy en particular a los del sur de Europa, como España, Grecia y Portugal), que con las innovaciones tecnológicas implantadas con la revolución digital.


25/07/2016 - El PSUC del siglo XXI

(Article publicat a El Periódico el 23 de juliol de 2016).

 

Un 23 de julio de 1936, la Unió Socialista de Catalunya, el Partit Comunista de Catalunya, el Partit Català Proletari i la Federació catalana del PSOE, se fusionaron para crear el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). Ochenta años de historia y casi treinta de su heredera, Iniciativa per Catalunya Verds, son un legado muy importante en la política catalana. Después de tantos años, se puede decir que hemos celebrado todo tipo de conmemoraciones, pero en todas ellas se ha intentado dar un sentido político más allá del orgullo psuquero o de la nostalgia hacia el gran partido del antifranquismo que cede definitivamente su protagonismo a ICV en el año 1997. La conmemoración del 80 aniversario queremos que pivote sobre tres ejes: el acceso de la ciudadanía al legado y patrimonio histórico del PSUC, reivindicar su papel en la lucha por la democracia y proyectar hacia el futuro la cultura política del PSUC.

No es una cuestión baladí que seamos el único partido que ha depositado su archivo histórico en el Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). En 1988 iniciamos progresivamente el traslado de nuestra documentación al ANC, de todo aquello que hemos ido recuperando, muy singularmente, la documentación incautada por las tropas franquistas y depositadas en el Archivo de Salamanca. Los gestores del Arxiu siempre nos han dispensado interés y atención. Creemos que la historia del PSUC forma parte de la historia de Catalunya, y su documentación, toda, debe ser accesible. Con motivo del 80 aniversario, depositaremos una vez más la documentación rescatada del Archivo de Salamanca y entregada el pasado 4 de julio. Otro gran esfuerzo realizado es la digitalización de la revista Treball, decana de la prensa escrita en catalán, así como de las revistas Nous Horitzons, Lluita i Jovent. Su acceso libre permitirá un mayor conocimiento del PSUC a investigadores e historiadores.

Queremos también que este 80 aniversario sea un momento de reivindicación de la memoria histórica de la lucha antifranquista. Contar la historia forma parte de la lucha por la hegemonía. Desde hace un tiempo estamos asistiendo a una reinterpretación de nuestro pasado para justificar un presente en el que el independentismo tiene una influencia innegable en la sociedad catalana. No corresponde analizar el porqué de ello en este artículo, pero sí afirmar que, a excepción de pequeños grupos independentistas en el tardofranquismo, la lucha contra la dictadura de Franco la encabezó el PSUC, que en absoluto era un partido independentista, y sí inspirado en los principios del federalismo y defensor del derecho a la autodeterminación. La lucha por la recuperación de las libertades políticas y nacionales, la lucha por las condiciones de vida y de trabajo en la larga noche de la dictadura la lideró el PSUC, y suyo fue el trabajo pedagógico con las grandes oleadas inmigratorias de otras zonas de España para construir aquello de “Catalunya, un sol poble”. No vamos a permitir una reinterpretación falsa de la historia que nos aparte u oculte el papel que jugó el PSUC, no solo en su oposición al franquismo sino especialmente en el empeño por construir las condiciones de todo orden que permitieran a cada persona sentirse por sí misma ciudadano y ciudadana de Catalunya.

Pero queremos proyectar la conmemoración del 80 aniversario hacia el futuro. La apuesta de ICV es la confluencia con los otros actores políticos con los que hemos afrontado un difícil ciclo electoral y obtenido unos excelentes resultados. La ambición compartida es ganar y ser la alternativa real al nacionalismo conservador, que es quien sigue dominando el escenario político catalán; ahora con otras siglas y otros objetivos, pero siguen siendo los mismos. Para ganar es imprescindible unirnos, ya lo hemos hecho con las candidaturas electorales compartidas, pero creo que sería bueno pasar de la unidad electoral a la política. Lograr esta confluencia no será sencillo; están convocados distintos actores, de ideologías y sensibilidades distintas y en algunos casos pasados recientes conflictivos, pero el esfuerzo vale la pena. Para este proceso, la experiencia del PSUC sirve, él mismo es fruto de un proceso de confluencia como respuesta a la excepcionalidad que representó la sublevación fascista del 18 de julio de 1936. Hoy vivimos otros momentos, pero también excepcionales, como son las diferentes crisis, cuya suma nos lleva a una quiebra del sistema. El ejemplo del PSUC, 80 años después, sigue siendo válido por lo que representó: una cultura unitaria, un firme compromiso con los ideales emancipatorios y una ausencia de ideologismo, que le permitió una gran adaptabilidad a la realidad siempre cambiante. Creo que el PSUC representó una cultura aun útil hoy día que tenemos el deber de reivindicar.

 

 

 

 

 25/07/2016 - Intervenció en el sopar del 80 aniversari del PSUC

(Aquesta era la intervenció escrita, que no es correspon del tot amb l’exposició oral que vaig fer).

 

Cotxeres de Sants, 22-07-2016.

Bona nit, amigues i amics.

Vaig ingressar en el PSUC el juliol de 1974. El partit no sols era una plataforma de lluita antifranquista, constructor d’illes de llibertat enmig de la dictadura. Era també un estil, una manera de veure el món i de viure, que res no tenia a veure amb aquella grisor i tristor franquista. Amb 19 anys, el partit em va seduir.

Amb el temps, vaig anar descobrint i coneixent fets i gents d’una grandesa, d’una generositat i un coratge que em permeten, que ens permeten, dir que nosaltres som hereus d’uns herois i unes heroïnes inigualables:

– Com els grans protagonistes del procés unitari: Joan Comorera, els germans Miret, Artur Cussó, Pere Ardiaca o Miguel Valdés. Dones com Teresa Pàmies, Lina Odena o Maria Ginestà, la miliciana del fusell.

– Com els companys i les companyes presents en els diferents fronts durant la Segona Guerra Mundial i en la lluita armada a Espanya i Catalunya.

– Partisans, com el Salvador Piera.

– Guerrilleres, com la Carme Casas.

– Heroïnes, com la Neus Català.

– Som hereus de lluitadors i lluitadores antifranquistes com la Tomasa Cuevas, la Maria Salvo, el Gregorio López Raimundo, el Grané, l’Enric Pubill, el Cipriano García, l’Ángel Rozas o el Miguel Núñez.

– D’artistes compromesos, com l’Ovidi Montllor. D’escriptors i periodistes, com la Montserrat Roig, el Manolo Vázquez Montalbán o el Pere Calders.

– D’intel·lectuals del rigor de Manolo Sacristán. Amb l’Alfons Carles Comín vam incorporar una lectura laica i integradora del mon cristià. I vam descobrir Gramsci de la mà del Jordi Solé Tura.

Som alumnes d’un dels dirigents més intel·ligents que ha tingut aquest partit, el Guti. Amb ell vam aprendre a fer política, amb ell vàrem descobrir Europa.

I de tants i tantes d’altres.

Totes i tots ells formen part de la història de Catalunya, són patrimoni del poble català, ho sabem; però allò que no ens prendrà ningú és l’orgull propi i compartit de què formem part d’aquesta nissaga.

La millor, la de l’estimat PSUC. A totes i tots ells: HONOR I MEMÒRIA.

Amigues i amics,

Demà farà 80 anys que 4 partits –la Unió Socialista, el Partit Comunista, el Partit Català Proletari i la Federació catalana del PSOE– van entendre que davant d’una situació tan excepcional com era el cop d’Estat franquista del 18 de juliol, la seva responsabilitat era assolir la unitat dels partits d’esquerres catalans, per ser més forts i poder combatre la rebel·lió feixista en les millors condicions.

I van confluir, creant el PSUC, partit nacional català.

Avui, en altres circumstàncies històriques, vivim també moments d’excepcionalitat, de greu excepcionalitat.

– La suma de les diferents crisis que patim representen una fallida del sistema.

– Els costos de tot ordre són molt alts, especialment entre les classes populars.

– Formem part d’una Europa fràgil, debilitada pel Brexit i obcecada amb unes polítiques d’austeritat fallides. En un món inestable i insegur.

– Avui, el nacionalisme, la pitjor versió del nacionalisme, és la ideologia més poderosa al món. S’ha convertit en el referent dominador d’agendes i discursos, tan sols cal escoltar Trump o Putin, o el arguments utilitzats per avalar el Brexit.

Davant d’aquesta situació, no és avui també la nostra responsabilitat confluir?

¿No és la nostra responsabilitat endegar un procés unitari de ciutadans i ciutadanes, de partits polítics i moviments que permeti construir un nou instrument fort, plural, creïble i útil?

Jo crec que sí. La gent d’Iniciativa Verds creiem que sí.

En les actuals circumstàncies històriques, l’únic esforç responsable és el de la unitat.

I per assolir aquest objectiu de la història del PSUC, dels seus grans encerts, però també dels seus errors, en podem extreure lliçons.

La primera és que es pot passar de molt a gairebé res en molt poc temps si hom s’entossudeix a cometre error rere error, sobretot els propis del sectarisme i la immaduresa.

Però la gran aportació que pot fer l’experiència psuquera és:

– La seva cultura política, fruit d’un ferm compromís amb els ideals de l’emancipació.

– La manca d’ideologisme, que permet anar-se adaptant a una realitat sempre canviant.

– I la voluntat unitària.

Per a mi, aquests són alguns dels trets de les experiències del PSUC útils per al present. N’hi ha moltes més, tan sols cal que llegiu el número de Nous Horitzons que han repartit avui. Felicitats, Nous Horitzons, per la iniciativa.

Aquest número de Nous Horitzons, junt amb la digitalització de la revista Treball, degana de la premsa escrita en català, així com de les revistes Nous Horitzons, Lluita i Jovent, formen part de l’esforç, tant de la recuperació del nostre patrimoni històric, com de què aquest sigui accessible a la gent, als historiadors i investigadors.

Som l’únic partit que d’ençà 1988 té dipositat a l’Arxiu Nacional de Catalunya els seus fons documentals. L’únic! Perquè sempre hem entès que la història del PSUC forma part de la història de Catalunya i que aquesta havia d’estar a l’abast de la gent.

Recuperar el patrimoni i lluitar per la memòria històrica. Explicar la història forma part de la lluita per l’hegemonia. Alguns estan reinterpretant el passat per justificar el seu present. Parlo de determinats actors del dit “procés”. Tenen un problema: no hi eren, i no permetrem una revisió falsa de la història que ens aparti o ens amagui.

Amigues i amics, clar i català: el principal protagonista de la lluita contra la dictadura va ser el PSUC, que en absolut era un partit independentista, i sí inspirat en els principis del federalisme i defensor del dret a l’autodeterminació.

La lluita per la recuperació de les llibertats polítiques i nacionals, la lluita per la millora de les condicions de vida i de treball en la llarga nit del franquisme la va liderar el PSUC, i seu va ser el treball pedagògic amb les grans onades immigratòries de gent d’altres indrets de l’Estat per construir allò de “Catalunya, un sol poble”.

Avui celebrem el 80 aniversari d’un gran partit, el PSUC.

Ho fem totes i tots plegats amb aquest sopar, en el qual participa gent del PSUC d’ahir, de sempre, i gent que coneix el PSUC pel que els hem explicat, pel que han llegit, i no per la seva experiència personal.

El PSUC va patir les seves diàspores, personals i col·lectives.

Però el PSUC també és continuïtat.

L’any vinent commemorarem el 30è aniversari d’ICV, hereva del PSUC i de l’Entesa de Nacionalistes d’Esquerra. Després de 30 anys, ja podem parlar de les generacions d’ICV. D’unes noves generacions que han estat capaces de renovar el nostre ideari ecosocialista, i de col·locar-nos al segle XXI amb noves polítiques i nous estils. Elles i ells seran els protagonistes de les noves confluències.

Molt encert.

 

 

 25/07/2016 - Aciertos y errores del PSUC útiles para los nuevos tiempos

(Publicado en Público.es el 21 de julio de 2016)

La conmemoración del 80 aniversario de la fundación del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) invita a reflexionar sobre un partido tan singular, sobre sus aciertos y errores, toda vez que aprender de la dilatada trayectoria del gran partido del antifranquismo en Catalunya aún hoy puede ser útil. El 23 de julio hará 80 años que cuatro partidos, la Unió Socialista de Catalunya de Joan Comorera –que luego sería elegido secretario general del PSUC–, la federación catalana del PSOE, el Partit Comunista de Catalunya y el Partit Català Proletari, se fusionaron para constituir el PSUC. El momento era excepcional: cinco días antes se había producido la sublevación militar de Franco, y frente a esta grave situación, en Catalunya –solo en Catalunya, pues en el resto del Estado solo se fusionaron las juventudes del PSOE y las del PCE, creando la JSU– la izquierda entendió que era el momento de unir fuerzas para hacer frente al fascismo. Las circunstancias históricas actuales son distintas, pero es indudable que atravesamos un momento de grave excepcionalidad: en España, la suma de las crisis que sufrimos representan una quiebra del sistema, los costes de todo orden son altísimos. Formamos parte de una Europa frágil, debilitada por el Brexit y obcecada con unas políticas de austeridad fallidas. Frente a esta realidad la unidad es necesaria, y no solo la electoral, ya practicada y cuyos réditos han sido considerables; hay que dar un paso más y crear un espacio común, plural, abierto y confederal con todos los actores que hemos participado en las coaliciones electorales.

No será un proceso ni fácil ni sencillo. Están convocadas distintas organizaciones, viejas y nuevas, con distintas culturas políticas, diferentes ideologías, algunas de ellas con un pasado, reciente, de relaciones conflictivas, y además queremos que sea un espacio preeminentemente ciudadano. Para hacer viable esta confluencia, la experiencia del PSUC sirve. Él mismo es el resultado de un proceso complejo, con sus tensiones, que vivió momentos de parálisis y que se desbloquea al entender los cuatro partidos que, frente a la sublevación fascista, el único debate es el de la unidad. Pienso que en las actuales circunstancias históricas, también, el único esfuerzo responsable es el de la unidad. Desde esta voluntad unitaria se forjó el gran PSUC. Un partido que fue creando una cultura política propia que también puede ser útil hoy: un firme compromiso con unos ideales emancipatorios; ausencia de ideologismo, lo que le permitió irse adaptando a la siempre cambiante realidad, y voluntad de suma.

Pero el PSUC también cometió sus errores, y aprender de ellos nos puede facilitar que la singladura que queremos emprender llegue a buen puerto. En primer lugar, sus rupturas; la más sangrante, la del 5º Congreso (1981), que comportó su práctica liquidación como actor político posible y relevante. Las razones para explicar que un partido con casi el 20% del voto se autoliquide son muchas, tanto internas como externas. Hay quienes argumentan que los principales motivos de la fractura fueron las contradicciones ideológicas y políticas presentes en el seno del PSUC; no diré que no existieran, pero no eran tan profundas, y se hubieran podido gestionar si hubiera primado una cultura abierta, plural y unitaria. Diferencias, había; lucha por el poder, también; y mucho sectarismo, cerrazón e inmadurez.

Pero el para mí principal error del PSUC fue su paso de la dictadura a la democracia. De ser la principal y más numerosa plataforma del antifranquismo, él mismo se redujo a una oferta electoral comunista. Reducción que motivó la pérdida de miles de personas y apoyos sociales que se sentían miembros del partido o cercanos a él por su papel opositor al régimen dictatorial y por su capacidad de ir construyendo espacios de libertad y de ofrecer una mirada no solo política, sino del mundo y de la vida alternativa al cretinismo y la triste cerrazón que representaba el franquismo. Este peligro puede hoy estar presente si los nuevos actores políticos y las confluencias que se lleven a cabo renuncian a la transversalidad y cierran espacios, ya sea con definiciones ideológicas o rigideces organizativas. La transversalidad de un proyecto político exige siempre paredes difusas, sustituir ideologías por idearios compartidos, y marcos organizativos democráticos y participativos, lo que nos les exime de tener su propia organicidad. Creo que esta es una lección a retener que aporta la historia del PSUC.

 24/07/2016 - Què ha passat a Catalunya?

P1220283bccc

Imaginem que les eleccions del desembre de 2015 no han existit. CDC (DiL o PDC) passa d’1.015.000 votants a 481.000. El PSC aconsegueix 922.000 vots el 2011 i 558.000 el 2016; en perd 360.000.

El PP passa de 716.000 a 462.000; perd 254.000 vots. Jorge Fernández Díaz, si fos un demòcrata, també hauria d’haver dimitit la nit del 26-J. Òbviament, hauria de dimitir per més coses. Per gravar i deixar que gravessin les seves converses al despatx del ministeri, per deixar que es filtrin i, sobretot, per actuar antidemocràticament en intentar utilitzar mètodes il·legals per batre els seus adversaris polítics. Hauria de dimitir també per no entendre que el que ha fet és molt, molt greu. I algú l’hauria d’empresonar. Si tothom fes el mateix que ell, viuríem en una dictadura.

ERC passa de 256.000 vots a 629.000; guanya 370.000 vots. Ciutadans en guanya 378.000. L’espai d’ICV-EUiA passa de 280.000 a ECP i n’aconsegueix 848.000; en guanyen 568.000. És a dir, ERC i ECP guanyen 838.000 vots.

El 2011 la dreta va aconseguir 1.731.000 vots; ara el 2016, 1.321.000. N’ha perdut 400.000. I l’esquerra aconsegueix el 2011 1.458.000 vots i ara 1.837.000; n’ha guanyat 400.000.

L’hegemonia ha canviat de bàndol. Els catalans han oscil·lat cap a l’esquerra. Alguna cosa està passant davant dels nostres nassos i sembla que només analitzen les coses en relació a la darrera setmana o en relació a les especulacions dels politòlegs i perdem de vista el gran moviment tectònic que estem vivint.

El tsunami afecta quasi tothom. És tan fort el canvi que fins i tot els convergents estan fent assemblees emulant el 15-M. Van descobrir el dret a decidir per Catalunya després d’anys de peix al cove. Ara han descobert que, vist que els dirigents els porten a liquidar el partit i perdre quasi totes les eleccions quan es presenten sols, millor que s’equivoquin en el futur els propis militants.

La prova de la poca autoritat que tenen avui els dirigents davant les seves bases és que ningú va avisar que el nom de Partit Demòcrata Català no seria el millor per tenir contents els seus aliats.

Però que ningú no es confongui, les coses poden anar en una direcció o en la contrària. No hi ha cap llei de la història que ho dicti, serà l’encert o els errors dels dirigents del nostre sistema polític el que acabarà determinant el resultat final. I si les solucions passen per la dreta o per l’esquerra. De moment les esquerres han evitat que el descontentament el lideri l’extrema dreta21/07/2016 - ¿Cuáles son las ofertas de apuestas en 888sport?

El mundo de las apuestas online es muy rico y diverso. Pero sobre todo es muy extraño para muchas personas que desconocen cómo funcionan estos mecanismos. Hoy quiero daros información sobre cómo hacer estas apuestas a través de Bono 888sport, una de las páginas más prestigiosas y exitosas del momento como es el caso de Apuestas Bet365

Esta página siempre se ha distinguido por el póker, pero también se han iniciado en el mundo de las apuestas deportivas, aunque en esto lleva poco tiempo. Pero esta juventud no ha sido un impedimento para que esta página se sitúe entre las más funcionales de su tipo.

Entre las posibilidades que les ofrece 888sport a sus usuarios está la de permitirles que apuesten a casi todo. Esto es muy bien valorado por muchos usuarios. En este sentido, quienes participen podrán recibir todo tipo de consejos para que les sea más fácil … Leer mas


21/07/2016 - La Novena de Beethoven y el golpe militar fascista del 1936

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 21 de julio de 2016.

Este artículo da datos tanto sobre el golpe militar, como sobre la Novena de Beethoven y las Olimpiadas Populares que no son de amplio conocimiento entre la gente joven en este país.


18/07/2016 - ¿Podemos ha ampliado su espacio electoral desde 2014?
Artículo publicado en Agenda Pública el 1 de julio de 2016

Podemos irrumpió en la arena electoral en las elecciones europeas de 2014 con 1.245.000 votos, un 7.97% de los sufragios. Su aparición propició un terremoto político, pero en esas mismas elecciones, Izquierda Unida -con Iniciativa per Catalunya Verds- obtuvo 1.562.000, prácticamente un 10% de los sufragios y la candidatura “Primavera Europea”, que reunía a Compromís y Equo, consiguió el 1.91%. En total, entre las tres candidaturas llegaron al 19.87% de los votos. En las elecciones del 26 de junio, las candidaturas respaldadas por esos mismos partidos obtuvieron el 21.1% de los votos. Es decir, no parece que su espacio electoral se haya ampliado sustancialmente.
Captura de pantalla 2016-06-29 a las 22.22.49
Si comparamos el porcentaje sobre electores evidentemente sí que ha crecido, puesto que en las elecciones europeas se registró una participación del 45.8% frente al 69.8% de las últimas elecciones, sin contar aún el voto exterior. Sin embargo, se aprecia no sólo un claro descenso respecto a las elecciones generales del 20D sino incluso en relación a las elecciones autonómicas de la primavera de 2015, incluyendo las elecciones andaluzas pero sin considerar las catalanas de septiembre, que distorsionarían la media a la baja. Es decir, Podemos y sus confluencias han obtenido un menor porcentaje de votos en las elecciones generales de 2016 que en las autonómicas de la primavera de 2015.
Es cierto que tras las elecciones europeas de 2014 Podemos supo capitalizar ese espacio electoral en todas las encuestas que se realizaron en los meses posteriores. Sin embargo, en las elecciones autonómicas de mayo de 2015 pudimos comprobar cómo Podemos no era capaz de aglutinar todo ese voto, sino que el espacio seguía fragmentado entre Podemos, una disminuida Izquierda Unida,  y Compromís, que obtuvo unos excelentes resultados en la Comunitat Valenciana.
Las elecciones autonómicas de mayo, sumadas a la andaluzas de marzo, arrojaron un equilibrio de fuerzas en las que Podemos conseguía un 14.1% de los votos, IU un 4.7% y las candidaturas de izquierdas de Compromís y MÉS un 3.2%. En total, un 22% de los votos y un 14.81% de los electores.
Si analizamos los resultados en las principales Comunidades Autónomas y en aquellas donde el voto de este espacio fue más importante en 2014 vemos pautas muy interesantes. Allí donde hay fuerzas políticas de izquierdas de carácter autonómico, o IU es muy fuerte -como en Asturias- el espacio electoral a la izquierda del PSOE llega prácticamente al 30%.
Este empuje se mantuvo en las elecciones generales de 2015, donde en la mayoría de comunidades autónomas se mantuvo o incluso se incrementó el porcentaje de voto de este espacio electoral en relación a las autonómicas de mayo.
Sin embargo, en las elecciones generales del 26 de junio este espacio reduce su porcentaje de voto a niveles inferiores a las europeas de 2014 en prácticamente todas las Comunidades. Sólo hay dos excepciones significativas, Catalunya y el País Vasco,  donde este espacio, que cosechó unos resultados discretos en las Europeas de 2014 (14-15%), se dispara hasta el 24.5% en Catalunya y el 29% en el País Vasco, situándose como las dos comunidades con un apoyo más alto, junto a la Comunitat Valenciana. En Galicia también obtienen mejores resultados que en 2014, aunque el crecimiento es mucho menor.
En cualquier caso, se acercan comicios autonómicos en Galicia y el País Vasco, en los que Podemos y sus aliados deberán demostrar si consiguen mantener unos apoyos superiores al 25% de los votantes después de ver cómo el PSOE les ha superado en Galicia y a la espera del comportamiento del electorado vasco, que ha apostado por Podemos en clave estatal pero puede diversificar sus apoyos en octubre en beneficio de la izquierda abertzale.
Tabla. Resultados electorales en % de Podemos, IU, ICV, Compromís, Equo, ANOVA y MÉS
Captura de pantalla 2016-06-29 a las 22.22.26
¿Qué conclusiones cabe extraer de estos datos?
Podemos ha sido muy hábil en capitalizar la voluntad de cambio expresada en las urnas en mayo de 2014 y mayo de 2015 a pesar de que los actores que consiguieron movilizar el voto fueron muy diversos. Pero cuando ha querido monopolizar todo el espacio electoral en una sola candidatura para maximizar los resultados en escaños, el espacio se ha reducido hasta niveles inferiores a los conseguidos en 2014 en términos de porcentaje de voto.
Pero hay otra lectura más interesante y que nos permitiría entender quizás por qué las encuestas no han acertado los resultados. La aceleración del tiempo en estos dos años nos ha dejado la impresión, probablemente errónea, de que todo seguía cambiando. Pero los datos nos muestran que la fotografía electoral que nos dejó las europeas de 2014 se ha movido muy poco. En 2014 se produjo un gran cambio que Podemos supo capitalizar, pero poco ha cambiado desde entonces. La “fuerzas del cambio” han aumentado sus votos en la misma medida que aumentaba la participación en los comicios autonómicos y generales, pero no más.
En 2014 las candidaturas a la izquierda del PSOE obtuvieron el 19.68% de los votos y en junio de 2016 se quedaron en el 21.1%. El PSOE obtuvo entonces el 23% de los sufragios, y en las últimas elecciones generales llegó al 22.7%.
Por el contrario, la suma de Ciudadanos y UPyD obtuvo el 9.66% de los votos en 2014 y ahora han superado ligeramente el 13%, mientras que el PP -que se quedó entonces en el 26% de los votos debido en parte a que VOX obtuvo el 1.7%- ha conseguido el 33% de los sufragios el 26J.
El mapa electoral español quizás no ha cambiado tanto como creíamos y se mantiene estable desde mayo de 2014, cuando se produjo el verdadero cambio en el sistema político español, que provocó -no lo olvidemos- la dimisión del secretario general del PSOE e hizo abdicar al jefe del Estado. Desde entonces vivimos en un nuevo equilibrio, complejo pero bastante estable.


18/07/2016 - Brexit: una oportunidad para la democracia europea
Artículo publicado en Agenda Pública el 2 de julio de 2016.

El Brexit es una metáfora de nuestro tiempo. Vivimos un tiempo de grandes transformaciones: lo viejo no termina de morir -y más en sociedades envejecidas como las nuestras- y lo nuevo no acaba de nacer. Se ha perdido la esperanza  y cunde la desesperación. Falta confianza y se extiende el miedo. Hay enormes cantidades de información pero mucha incredulidad. Nadie cree en los expertos antes de tomar una decisión pero todo el mundo recurre a ellos cuando ya no hay solución. 
El Reino Unido puede hundirse en un pozo del que nadie sabe cómo salir después de hacer caso omiso a los expertos, considerando que estaban al servicio de las élites y del gobierno. Y muchos expertos seguirán sin entender por qué la clase obrera inglesa votó por el Brexit y culparan de lo ocurrido a la irresponsabilidad de los políticos, desde David Cameron a Boris Johnson. Pocos fijarán la responsabilidad en los medios de comunicación, que han alentado la eurofobia durante más de 20 años, y en el propio pueblo inglés, que no ha querido escuchar las advertencias y que hoy es más pobre que ayer debido a la devaluación de la libra esterlina. A menudo las elites no saben escuchar al pueblo,  pero ¿qué ocurre cuando es el pueblo el que no escucha? ¿Qué ocurre cuando el pueblo no se cree lo que dicen los expertos y les acusan de exagerar para generar miedo? ¿Quién se responsabiliza entonces de la decisión? ¿Se responsabilizarán los medios de comunicación británicos? ¿Alguien hará un acto de contrición? El viernes 24 Nigel Farage admitió que el eslogan de los 350 millones de libras semanales que se iban a Bruselas para no volver fue un “error” de la campaña para no admitir que fue una gran mentira. Un último acto de cinismo.
El resultado del referéndum es un desastre para el Reino Unido y es un peligro cierto para toda Europa, pero puede crear una ventana de oportunidad para la Eurozona, aunque para ello será necesario avanzar en la democratización del sistema político europeo. El Brexit ahondará las diferencias entre los que estamos en la zona Euro y los que no. Entre los que queremos -y necesitamos- avanzar en la integración económica y política, y los que no quieren -y creen no necesitarlo.
El proyecto europeo, si quiere sobrevivir, deberá avanzar a pesar de que algunos de sus actuales miembros decidan quedarse fuera. Europa no puede hacerse responsable de las decisiones de cada uno de sus pueblos por separado ni de los errores de cada uno de los gobiernos nacionales. Hacerlo sería asumir que debemos luchar por la Unión como lo hizo el Presidente Abraham Lincoln ante el desafío de los Estados confederados en la guerra de secesión americana. Y no parece que nadie esté dispuesto a ello. La Europa de hoy es muy distinta a los Estados Unidos del siglo XIX. No habrá guerra de secesión, pero los federales deberán dar un paso al frente, dejando la puerta abierta al resto pero sin querer forzar la integración de quien no la quiere. Esta parece que será la nueva posición alemana, según se desprende de las declaraciones de sus dirigentes y de los editoriales de su prensa de referencia.
En este nuevo contexto, es  evidente que no sólo el Reino Unido no formará parte del nuevo proyecto sino que los países del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y probablemente Eslovaquia) no van a participar de una mayor integración, puesto que tienen gobiernos -y mayorías sociales- claramente euroescépticos. Tampoco lo harán los escandinavos, y es posible que a medio plazo el estatus de Suecia y Dinamarca se asemeje al estatus que mantiene Noruega en relación a la UE. Sólo los bálticos liderados por Finlandia seguirán dentro -principalmente por el miedo a su vecino ruso- y se convertirán en la frontera septentrional de una nueva Europa formada por los 4 grandes países de la Eurozona -Alemania, Francia, Italia y España- y sus vecinos -Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria y Eslovenia.
Habrá tensiones, evidentemente, en este núcleo impulsor. El sentimiento euroescéptico es fuerte en Francia y Holanda y se está extendiendo en Alemania y Austria, así como en Italia. En España el euroescepticismo viene acompañado de proclamas europeístas, como  hace Pablo Iglesias, cuando plantea un “soberanismo europeísta” que devuelva “soberanía” a los Estados. Se necesitarán liderazgos fuertes que sepan convencer a los ciudadanos de que una mayor integración es la mejor opción. No la única, sino la mejor. Hay otras alternativas, como demuestra el Brexit, pero son peores. Quizás la UE, como la democracia, es el peor de los sistemas si exceptuamos el resto.
Para avanzar hacia esa nueva Europa debemos plantear abiertamente a los ciudadanos el trilema de la globalización que planteó el economista Dani Rodrik hace casi un decenio. Rodrik afirma que en un contexto de mercados abiertos y globalización económica es imposible mantener un sistema de gobierno democrático en el marco de un Estado-nación soberano. Por consiguiente, si se quiere mantener la integración en los mercados globales, hay que renunciar a la soberanía nacional. En caso contrario, se tendrá que renunciar a la integración en los mercados globales para mantener un sistema democrático a nivel nacional, con los enormes costes económicos que esto puede conllevar.
trilemma
Este trilema tiene una traslación directa en el ámbito europeo. En el marco de la integración de mercados de la Unión Europa, y aún más en la Unión Económica y Monetaria,  es imposible mantener sistemas democráticos en el ámbito nacional que sean realmente soberanos, como puso de manifiesto el referéndum griego de julio de 2015. La soberanía nacional ha dejado de existir en Europa. Ante esto se han rebelado los británicos, que han apostado por intentar preservar la soberanía nacional y la preeminencia democrática del Parlamento de Westminster. Ahora deberán asumir las consecuencias económicas de dicha decisión.
¿Cómo podemos resolver los europeos este trilema? Construyendo un nuevo sistema de soberanía compartida y una democracia europea de carácter posnacional. El Brexit, con su campaña profundamente xenófoba, nos muestra que la única alternativa a la democracia europea es el repliegue nacional y la tentación nacional-populista. Habrá muchas resistencias, tenemos por delante un camino difícil,  un camino desconocido, que nadie ha transitado, pero no tenemos una alternativa mejor. La democracia en Europa será europea o no será.


18/07/2016 - Una altra manera de veure el 26-J

aram45

El PP està content perquè ha guanyat 700.000 vots, el PSOE està content perquè només n’ha perdut 100.000, Ciutadans estan enfonsats perquè n’han perdut 400.000 i UP estan encara més enfonsats perquè n’han perdut 1.000.000. Fins aquí el relat triomfador dels politòlegs i periodistes sobre les darreres eleccions.
Hi ha una altra manera de veure-ho. Imaginem per un moment que les eleccions del desembre de 2015 no existissin. És un angle d’anàlisi tan vàlid com qualsevol altre. El PP entre el 2011 i el 2016 ha perdut 3 milions de vots. El PSOE ha perdut un milió i mig de votants des del 2011 i 5,8 milions de vots des del 2008. Ciutadans té 3.123.000 vots quan el 2011 UPyD en tenia 1.143.000 vots. Units Podem no existia i ara té cinc milions de votants. (Perquè el lector no em digui que faig trampa, diré que IU tenia l’any 2011 1.686.000 de vots i passa el 2015 a 926.000 vots, en perd 700.000. I també és cert que el 2015 IU i Podem per separat tenen 6.136.000 de vots i ara en perden un milió). Sóc dels que pensa que IU no hagués trigat massa a perdre tots els vots. Com pot ser que el PSOE perdi sis milions de vots i IU no en guanyi cap? Els seus dirigents haurien d’haver dimitit al desembre. I deixar pas a Alberto Garzón fa sis o set anys. I encara tenen la barra de criticar aquells que han aconseguit allò que ells no van fer mai en 35 anys.
Ens podríem fer algunes preguntes. Per què els dos partits «guanyadors» estan tan contents si un perd 3 milions de votants i l’altre quasi 6 milions? Cal creure que dels votants que perd C’s uns van al PP i uns altres a l’abstenció i que cap votant d’UP va al PSOE, ja que aquest perd 100.000 votants més. El milió de votants que perd UP va a l’abstenció. Ras i curt, els partits del règim de la transició han perdut entre nou i deu milions de vots. Pensem que voten uns 24 milions de persones. En un país normal Mariano Rajoy i Pedro Sánchez haguessin dimitit la nit electoral i tots estarien intentant analitzar els resultats. Sembla que els únics que han de veure els seus errors són els que han aconseguit cinc milions de vots. Al meu parer, el món al revés.
Crec que l’error ha estat bàsicament del PSOE. Tradicionalment el PSOE pacta primer amb el PCE i després amb IU als ajuntaments i CCAA. Pactant amb Ciutadans van intentar enfonsar Podem i no es van adonar que l’únic que han aconseguit és que alguns votants d’esquerres vagin a l’abstenció, en cap cas n’han guanyat cap. Voler carregar-se Podem l’únic que els ha fet guanyar són sis mesos d’agonia. El resultat del desembre 2015 era el millor resultat per a l’esquerra. Han deixat passar la seva gran oportunitat, potser la darrera18/07/2016 - ¿Es España una democracia?

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento crítico” en el diario PÚBLICO, 18 de julio de 2016.

Este artículo critica el sesgo anti Unidos Podemos que aparece en los medios, liderados por El País, en la discusión y en el debate mediático sobre las distintas opciones que existen para la investidura.